Phòng 4

Giữa tuần Giá gốc:                   1.150.000 vnđ

Giá khuyến mãi:      1.000.000 vnđ

Cuối tuần Giá gốc:                   1.550.000 vnđ

Giá khuyến mãi:      1.250.000 vnđ

Diện tích: 65 m2

Call: 0888.266.233